Нам нужна ваша помощь

Прочитайте наше обращение. Вы важнее, чем думаете.

Просмотреть
Скрыть
1863x

История

Правила жизни Константина Калиновского

1863x, 8 Ноябрь 2014

kastus_kalinouski

«Маскалі, чыноўнікі і многа паноў будуць перапыняць пісьмо наша да вас, но найдуцца людзі і з мужыкоў разумнейшыя, і з панскага роду, і з местачковых, што хочуць вашай свабоды, вашага шчасця,— яны то вам самі гэта пісьмо даваці будуць, каб вы зналі, хто ваш прыяцель, а хто ваш вораг.»

«Шэсць лет ужэ мінула, як пачалі гаварыць а свабодзе мужыцкай. Гаварылі, талкавалі і пісалі многа, а нічога не зрабілі.»

«Двесці лет таму назад, а бацькі нашы ляпей ужэ казалі: “Калі маеш Бога ў сэрцу і прыказ Яго, памагай бліжнему” і ішлі бараніць хрысціянства ад татарскай дзічы«.

«Ад маскаля і паноў няма чаго спадзяваціся, бо яны не вольнасці, а глуму і здзерства нашага хочуць.»

«Калі Бог стварыў усіх людзей вольнымі і ўсім даў адзінакую душу, так скуль жа гэта ўзялося, што адзін марнуе да і над людзьмі збыткуе, а другі, бедны, паншчыну служыць альбо аброкі ў казну плаціць? »

«Но ў суседстве з намі жыў Немец і Маскаль. Аднаму і другому багацтва нашае калола ў очы — каб іх так колька схапіла, да і хацелі нас сагнаць з нашай бацькаўшчыны.»

«3 дзядоў і прадзедаў была ў нас уніяцкая вера, гэта значыць, што мы, будучы грэцкай веры, прызнавалі за намеснікаў Боскіх святых айцоў, што ў Рыме. Царом маскоўскім і гэта стала завідна, для таго, скасаваўшы ў Маскве грэцкую веру, а зрабіўшы царскую, што то называецца праваслаўе, і нас адарвалі ад праўдзівага Бога і ўпісалі ў сыэму пагану.»

«Няма ш, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і науку.»

«Но не надоўга здасца ім круцельства, бо, як я казаў, мы ўжэ пазналі, што нам не маніхвэстаў, а вольнасці патрэба — і то вольнасці не такой, якую нам цар схоча даці, но якую мы самі, мужыкі, паміж сабою зробімо.»

«Доўга палякі ждалі памоцы з заграніцы, народы чужаземныя крычалі многа і да гэтай пары нічога для нас не зрабілі; кажуць, што яны не маюць ніякай патрэбы сваей у польскім дзеле, каб на маскаля ісці за нас ваяваці.»

«Чытаў я ў ксёнжках, што ёсць на свеце якась саранча, катора як гдзе пакажацца, усю худобу гаспадарску зглуміць. Маем мы, браткі, горшую яшчэ ад той саранчы, а гэта чыноўнікі маскоўскія з сваёю “праўдаю” і “справядлівасцею” »

«Дзяры з нас, цар, дзярэце з нас, чыноўнікі яго, хаця да астатняй шкуры, но памятайце, што і на нас прыйдзе пара, памятайце, што калі мужык разгуляецца, то, як свет шырокі, кроў ваша пальецца!!! »

«Няма і куска зямлі на свеце, каб людзі былі адзін у другога ўсё добрыя, не хацелі жыці з крыўдаю свайго бліжняга.»

«Чы ў нас е справядлівая наука ў школах, што учыць жыці без крыўды другога? Чы е праўда і справядлівасць у судзе? Чы можа чалавек быць пэўны, што яго ніхто не скрыўдзіць? Чы ронд маскоўскі думае аб людзях, каб яны маглі жыці шчасліве? Самі скажэце. »

«Маскаль то хітры, ён-то, дзецюкі, хоча, каб не даці ничога, а народ думаў, што ўжэ мае ўсё як належыць.»

» Помняць яшчэ нашыя дзяды, паказываюць яны, што за іх часоў мужыкі рэкрута і не зналі.»

«Не будзем гаварыці, з якіх народаў маскалі паўсталі, брацтва там не многа найдзем, няволя манголаў да і цароў маскоўскіх заўсім забіла ў гэтам народзе ўсякую памяць а свабодзе да і зрабіла з яго грамады людзей паганых без мыслі, без праўды, без справядлівасці, без сумлення да і без баязні Боскай.»

«Касьцюшка, што то, кажуць, каля Слоніма радзіўся і а каторым народ наш спявае, што ён вельмі быў добрым і маскаля крэпка біў, высказаўся ён за вольнасць нашу, но маскаль то перашкодзіў і завёў свае ронды.»

«Бо я табе з-пад шeбеніцы кажу, Народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою Маскаля ўжэ не будзе. «

 • Николай К.

  Кстати сегодняшние ненавистники всего беларусского — всякая западнорусская шваль и мразь, один из главных ударов направляют против Андрея (Тадеуша) Кастюшки и Кастуся Калиновского !!!

  • 1863x

   Некоторые беларуские идеолухи называли его террористом, который шатал стабильность Российской Империи.

   • Алесь

    А он и был террористом и вешателем

 • Dzmitry Charapanau

  Да мало ли что кто пытался придумать — мы то знаем кто он!

 • Игорь Петрович

  А кто будет следующим вашим кумиром? Неужели Вильгельм Кубе и сотоварищи?

  • Klin

   Мимо цели бьёте куда-то. Про Калиновского и Костюшку детям в школе рассказывают, как о героях национально-освободительного движения, а вам всё фашисты мерещатся.

   • Алесь

    Какое отношение герои польского национально-освободительного движения имеют к нашей истории? Что вы курите?

    • Albert

     Иди блять билеты по истории почитай, дурачок!

  • Николай К.

   Фідэль Куба 🙂

 • антипшек

  Не слова про беларусов.
  Вот такой он ваш «герой».
  Много говорит о свободе мужицкай, только какой на вкус была «свабода» у этих мужиков в восхваляемом Калиновским польском государстве, думаю адекватным людям напоминать не надо.
  Да и с чего он решил, что униатство эта наша вера? Наша вера изначально православие. А униатство это для наших «патриотов». Не православие, не католичество. И в рот и в ж..пу.
  Одно слово Викентий.

  • Antoni Uładzimier Watyl

   Не знаю чья именно «ваша» но изначально Вера на земля х будущей Беларуси это Вера в Христа и Вера в Единую Вселенскую Апостольскую Соборную Церковь от которой увы некоторые (не все) восточные, поместные церкви откололись. Часть их них позже воссоединилась с Вселенской Церковью, именно этих воссоединённых на простонародном языке называли и называют униатами, а некоторые восточные варвары даже считают отдельной конфессией, в то время как это обыкновенное католичество, то самое в которое изначально была окрещена эта земля, до великого раскола

   И ещё ( сразу замечу, я не защищаю, я оскорбляю) Калиновский ни в кое мере не поляк, он полнейший 100% белорусский левак, ничего польского в нём нет. Ничего Великолитовскогго в нём нет. Он самый, что ни на есть беларусин (повторюсь, с моей точки зрения это плохо). Он бездарность, бестолковый революционер, бульбофил и быдлолюб

 • Михаил

  Да уж.. «маскаль, маскаль». Только почему то при польских восстаниях в Российской империи их поддерживала только часть белорусской знати (значительно полонизированная, так как модно же быть «еуропейцами»), а сам народ их почему то ловил и сдавал жандармам. Видно не все хотели быть католиками и жить в «великой» Речи Посполитой.

 • Зьмицер

  Кастусь Каліноўскі у нашых сэрцах.

  Шануй то што маеш і не забывай што была..

  Я беларусам нарадіўся, я беларусам і памру.

  Каліноўскі, Каліноўскі ты народ наш будзіў беларускі, супраць сусветнага зла. Зло

  якое прышло на нашу радзіму, у выглядзе расійскага царызма. Ты хацеў што

  б беларускі народ быў заўсёды вольны, самабытны, шаслівы, дзякуй цябе наш

  Кастусь Каліноўскі. Ты наш сымвал перамогі, ты наша зорачка надзі,

  надзея якая не пагасне у нашых сярцах беларускіх неколі. Дзякуй цябе

  Яська гаспадар з пад Вільні. І ЗА НАШУ І ЗА ВАШУ СВАБОДУ!!!