Нам нужна ваша помощь

Прочитайте наше обращение. Вы важнее, чем думаете.

Просмотреть
Скрыть
1863x

История, Общество

Почему бессмысленно искать хорошее в советском прошлом?

1863x, 14 Ноябрь 2017

Темы большевистской революции и коммунистических репрессий в этом году обсуждаются с новой силой. На это повлиял и формальный 100-летний юбилей прихода к власти «красных людоедов». Но также данная тема волнует адекватных людей в связи с тем, что и спустя многие годы на просторах пост-совка мы видим схожие действия различных авторитарных властей,  которые своими истоками тянутся в те мрачные годы НКВД-шных преступлений.

Ночная акция памяти в Куропатах

И абсолютно омерзительно при этом видеть то, как некоторые люди (зачастую молодёжь) пытаются объяснить и оправдать те преступления. Мол, «не всё только плохое в Сталине». Многие из таких умников почему-то уверены, будто, живя при Сталине, они бы вот точно не попали под ГУЛАГ-овский каток. Как прорусские черносотенцы, которые мечтают об Империи и уверенны, что вот они в прошлом ну точно бы входили в состав 1% правящего класса, а не топили печь по чёрному в крестьянской избе, утрамбовывая своими ногами земляной пол.

Самое мерзкое, что наследие сталинских времён живо до сих пор. Сильно ослабевший, замаскированный и лайтовый сталинизм по-прежнему есть в нашей жизни. А с ним и все старо-новые национальные проблемы. Чтобы показать это, давайте дадим слово очевидцу тех событий и жертве НКВД Кузьме Чёрному. 14 октября 1938 года беларуский писатель был арестован и заключён в Минскую тюрьму, где провёл 8 месяцев, из них 6 месяцев — в камере-одиночке. Затем работал на фронте Второй Мировой военным корреспондентом. В своём дневнике Чёрный незадолго до смерти честно и откровенно рассказал многое о том, что творилось в его личной судьбе и жизни Беларуси:

Испытания

«У яжоўскай турме ў Менску ўвосень 1938 года мяне саджалi на кол, бiлi вялiкiм жалезным ключом па галаве i палiвалi збiтае месца халоднай вадой, паднiмалi i кiдалi на рэйку, бiлi паленам па голым жываце, устаўлялi ў вушы папяровыя трубы i раўлi ў iх на ўсё горла, уганялi ў камеру з пацукамi«…

«Я сам не свой увесь гэты час. У Маскве страшна аставацца далей жыць. Гэты вялікі горад не дасць мне як мае быць ачуняць. І жыць не ў Беларусі больш не магу. А дзе жыць у Менску? І як там жыць на попелішчы? Што там есці? Пайшоў сёння рана ў рэдакцыю. Думаў, пакуль яшчэ там нікога не было, пісаць непатрэбную працу: перадавы артыкул у «Беларусь» № 5. Артыкул ужо напісаны, але цэнзар вымагае, каб там было як найбольш шаблону. Ратуй мяне божа ад гэтай работы больш…»

«Пятніца. Пісаў вельмі мала. Горне на сон. Баліць сэрца. Клопат і думкі аб кватэры. Рэня і Іра спяць на падлозе. Учора ўвечары заўважыў, што ногі апухлі да кален. Сэрца! У турме ў мяне апухалі толькі ступені.»

Чиновничество

«Няшчасны і мілы Фінкель, жыве ў «Якары» на чацвёртым паверху ў агульным нумары. Ён пісьменнік і вучоны. За час вайны ў яго памерла з голаду двое дзяцей. На тым жа паверху ўсю зіму займала асобны нумар мадам Дадзіёмава, цяперашні цэнзар над усім друкам БССР. Да вайны яна з году ў год была ў такім чыне: «намеснік начальніка ўпраўлення справаў мастацтваў пры Саўнаркоме БССР». Самай важнай адзнакай гэтай установы была тая, што ў ёй ніколі, за год дзесяць, не было сказана ніводнага беларускага слова. А беларускае мастацтва было тым пунктам, навокал якога збіраліся сотні прайдзісветаў ваяваць за медалі і ордэны. Такім парадкам ішло спустошанне мастацтва і з яго выветрывалася душа народа… »

«У Беларусі асталося сем пісьменнікаў беларускіх, а сябраў саюза пісьменнікаў у Беларусі звыш сотні. Каб усе яны пакінулі пісаць сваю халтуру, а сталі будаўнікамі, краўцамі, кавал[ям]і, земляробамі або падвучыліся і сталі настаўнікамі, яны маглі б даць карысць рэспубліцы. Беларускай інтэлігенцыі бадай што ўжо няма, а гэтыя носяць яе імя і сціраюць з нашага жыцця беларускі характар.»

«Гэтая саранча бесперапынна загаджвае ўсё вялікае і добрае. Яна ж не хоча быць на сваім месцы: прадаваць у кааперацыі або — чорт яе ведае, якую ёй даць льга было б работу, чыстую работу яна загадзіць і на горшую лянуецца. Гэтая плойма аціраецца каля інтэлігенцыі і ўсё з прэтэнзіямі. Яна аблізвае языком словы: літаратура, навука, сацыялізм, камунізм, паэзія, драма, чалавецтва, Беларусь, народ, чалавечае шчасце, будучыня, патрыятызм, нацыя… Цяперашнім часам іх лексікон узбагаціўся словамі: «усиленный паёк, улучшенное питание, американские подарки через Красный Крест…». Прыжывальшчыкі і хлебаеды.»

Национальные проблемы

«Учора ўвечары і сёння да паўдня чытаў К.Федзіна «Горький среди нас»… З гэтай кнігі відно, якое бяздонне паміж нашай тагачаснай інтэлігенцыяй, маладой, і той, да пакалення якой належыць Федзін у Расеі. Беларусы гаварылі аб адраджэнні Беларусі, г.зн. аб прыходзе беларускага народа да нацыянальнай дзяржаўнасці, а расейскія інтэлігенты не мелі ні сваіх задач, ні мэт…»

« За гэтыя дні бачыўся з Р.Шырмам. Ад яго пачуў тое, што ўжо чуў ад П.Пестрака і М.Танка. Каталіцкае духавенства, дзе якое было раней і якое дзе цяпер з’явілася, стала агентурай пана Сасноўскага, паланізуюць сваіх парафіян і тлумачаць, што няма ніякай Беларусі, а ёсць Польшча. Аб гэтым дакладна ведае і тужыць беларускі патрыёт менскі ксёндз Шутовіч. Я цвёрда намерыўся пісаць старшыню Саўнаркома дакладную запіску, набраўшы фактаў. Пальшчызна стараецца пакінуць польскага духу тут на наступныя пакаленні.»

«Нічога не пісаў. Няма дзе падзецца і прыткнуцца з пяром. Мала ўсяго, дык прыехала яшчэ і ўлезла ў мой кут, дзе я жыву на голай падлозе, нейкая Найдус з хлапчуком, які адразу пачаў рваць мяне за камызэльку. Гэтая жыдоўка лічыць сябе польскай пісьменніцай і прыехала жыць у Менску. Гэтая Найдус напусціла на ўсе два паверхі дому пісьменніка такога смроду, што Максіма Лужаніна цягне ванітаваць. Найдусяня мочыцца ў порткі, і яго маці, якая прыехала ў Менск узбагачаць польскую культуру на Лагойскай расейскай мове, нават і не парупіцца памыць сваё абасцанае стварэнне.»

Отчаяние

«Бадай што ўжо месяц, як у «кватэры», дадзенай мне Саўнаркомам. Але ж якраз як тая камера ў турме, дзе я сядзеў у 1938 годзе. Можна сказаць, што я ўжо дайшоў да апошняй мяжы. Бруд, цемень — вокны глядзяць у чорны трохкутнік з высозных муроў. Пісаць няма як і жыць няма як. А тут жа, па адным карыдоры, рамантуюць кватэру Рыжыкаву. Там светла і добра. Там Рыжыкаву можна будзе круціць патэфон і гуляць у «пульку». У нас няма ўласнага жыцця, мы ўсё аддаём дзяржаве. Мы аддалі дзяржаве свае душы і таленты, але мы не Рыжыкавы. Я жыву як апошняе пакідзішча. І не таму, што мне хто зла хоча, а таму, што ў нас не эўрапейская дзяржава, дзе інтэлектуальныя асаблівасці чалавека робяць яго жыццё арганізаваным. А ў нас азіятчына. Падхалімства, хабарніцтва, чыноўніцтва, паклёпніцтва — за апошнія годы паднялося на вялікую вышыню. Колькі нашай інтэлігенцыі без дай прычыны гніе ў турмах і на высылцы! У мяне ўжо няма 70% здароўя. Я гіну і не магу выкарыстаць як бы трэба было свой талент. Сілы мае трацяцца і марнуюцца без карысці. Доўгія годы мяне мучыла ГПУ-НКВД. А цяпер замест таго, каб рабіць тое, што мне трэба рабіць, я палю ў печы, цягаю ваду, змываю гаўно ў прыбіральні, краду дровы, дастаю з дошчак цвікі, мыю сваю парваную і вываленую адзежу. Тут вайна не да канца вінавата. Тут многа ад хамства. Апарат НКГБ і тысячы чыноўнікаў займаюць увесь горад — яны ўмеюць і любяць рваць адзін аднаго і ўсіх за горла, а я гэтага не ўмею рабіць, дык не магу нават дастаць хоць тоненькі праменьчык дзённага святла ў вакно і мучуся ў пограбе. Божа, напішы за мяне мае раманы, хіба так маліцца, ці што?»

А теперь скажите, будто эти свидетельства не актуальны в наше время? Да, изменилась форма, но ощущения те же. Никуда не ушли репрессии — достаточно посмотреть на сотни политических заключенных за последние 20 лет. Офигевшие чиновники продолжают паразитировать и неуважительно относится к родной беларуской культуре — в Бресте отказались показывать фильмы на родном языке, сославшись на то, что «никто на нём тут не разговаривает». Проблема  русского и польского национализма, нищеты и приспособленчества, античеловечности и бессилия — всё это актуально и сейчас.

Но без сомнения, что нам приходится куда легче, чем Кузьме Чёрному. Сгнивая заживо, имея пару единомышленников на всю страну, сломанный морально и физически, он всё равно продолжал работать во имя Беларуси. Его жертва, и жертва многих других дала нам возможность наслаждаться сейчас современным комфортным и лайтовым сталинизмом. Поэтому если кто-либо пытается искать что-либо хорошее в деятельности Сталина, хорошо только то, что ему повезло не жить в те времена.

ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ 1863X

 • PestControl

  ну малолетки грезят о индустриализации — дебилы.
  Единственное, что сделал Сталин — это обеспечил дармовыми рабами. Индустриализацию проводили амеры, сюда направляли своих инженеров, технологии и всё это в лизинг, по которому сталин хуй рассчитался.

 • grmaster

  Дзякуй за артыкул. Змагацца за волю можна на любой мове. Таму ў Амерыцы стаіць помнік ліцьвіну-беларусу.
  p.s. яндэкс-дырэкт дадаў беларускую мову і раіць пісаць аб’явы на абедзьвух мовах.

 • Максим Романов

  1. Основовполагающая идея коммунизма — противопоставление национализму интернационализма, то есть идея коммунизма (разработанная евреями и пришедшая с Запада, а не с Востока) изначально направлена против создания национального государства. Казалось бы, что и коммунизму следует противопоставлять национализм, ан нет! Что мы наблюдаем воочию? Круги, по недомыслию считающиеся националистическими, вопиют: «Беларусь — в Европу (в смысле — в Евросоюз)!» Но как просвещенный националист может призывать свою страну вступать куда-либо вообще и в Евросоюз в частности, если этот самый Еврик и является на сегодняшний день носителем антинациональной, коммунистической идеи?
  2. Как можно огульно отвергать все советское прошлое Беларуси, если как промышленно развитый регион она состоялась (из песни слов не выкинешь!) в 60-70 гг. ХХ столетия при господах-товарищах Мазурове и Машерове?

  • Витаут

   Что ты тут умничаешь? Еврик, промышленное развитие, Советское прошлое….